2de jaar B - Beroepsvoorbereidend leerjaar

BVLJ                           16 u Basisvorming
                                 14 u Beroepenvelden
                                   2 u Keuzegedeelte (Frans) 

lesuren

Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
PAV
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Plastische opvoeding
Wiskunde
Frans

Kantoor en Verkoop

Frans
Nederlands
Handel

Verzorging-Voeding

Zorg voor leef- en woonsituatie
Zorg voor voeding
Personenzorg

2
2
5
1
2
1
3
2

 

2
1
4

 

2
3
2

 

32

KD-uur (klassenleraar)

+1