INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020

INSCHRIJVINGEN vinden plaats op de INFODAG op zaterdag 04 mei 2019 van 9 tot 13 uur

 

NA DE INFODAG:

 

-   inschrijvingen voor het eerste jaar:

§  van 7 mei tot 28 mei 2019 (enkel via afspraak – 02 466 55 79)

§  maandag 1 juli 2019 van 9.30 tot 18 uur (behoudens vroegtijdige afsluiting omwille van de capaciteit)

§  dinsdag 2 juli 2019 van 9 tot 13 uur (behoudens vroegtijdige afsluiting omwille van de capaciteit)

 

-   inschrijvingen voor het tweede tot het zevende jaar:

§  maandag 1 juli 2019 van 9.30 tot 18 uur (behoudens vroegtijdige afsluiting omwille van de capaciteit)

§  dinsdag 2 juli 2019 van 9 tot 13 uur (behoudens vroegtijdige afsluiting omwille van de capaciteit)

 

VOORRANGSREGEL VOOR LEERLINGEN VOOR HET EERSTE JAAR

Leerlingen die van deze voorrangsregel kunnen genieten zijn:

-      broers of zussen van een leerling die dit schooljaar (2018-2019) school loopt in Don Bosco Groot-Bijgaarden;

-      kinderen van personeelsleden van Don Bosco Groot-Bijgaarden.

Deze voorrangsregel geldt van 4 april 2019 tot en met 30 april 2019

De leerlingen kunnen zich inschrijven:

-      op donderdag  4 april 2019 tussen 15.00 en 19.00 uur (tijdens het oudercontact)

-      op woensdag 24 april 2019 tussen 13.00 en 17.00 uur

-      op afspraak (02 466 55 79 - contactpersoon: Bruno De Maeyer)

 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Alle aanmeldingen gebeuren op school door één van de ouders (of voogd).

Inschrijvingen via telefoon , fax of mail worden niet aanvaard.  Het inschrijvingsgesprek gebeurt uitsluitend in het Nederlands .

Ouders die geen Nederlands spreken, laten zich vergezellen door een meerderjarige persoon die kan tolken.

Het aantal inschrijvingen is beperkt. Inschrijvingen zijn  maar mogelijk tot de maximumcapaciteit van de administratieve groep bereikt is. Deze maximumcapaciteiten kunt u terugvinden op deze website vanaf 29 april 2019.

De inschrijving is pas definitief wanneer:

·         het opvoedingsproject en het schoolreglement ondertekend zijn;

·         volgende documenten  - ten laatste op vrijdag 28 juni  2019 - op school afgegeven zijn:

·          getuigschrift van de basisschool

·          rapport van het schooljaar 2018-2019

·          advies van CLB en/of de basisschool  (indien beschikbaar)

·          identiteitskaart 

 

 

 

Voor verdere vragen kunt u ons steeds contacteren op: administratie@donboscogb.be