Leerlingenraad

In een leerlingenraad zitten leerlingen. Zij kiezen zelf wie in de raad zit. Zij bespreken thema’s die voor leerlingen belangrijk zijn en geven hierover advies aan de school.

Onze kleuters worden vertegenwoordigd door een kleuterjuf.

Datum van de verkiezing: de eerste week van september

Vergadermomenten: 2-maandelijks

Verantwoordelijke leerkracht: Mevr. Lydia Asselman