Andere websites

Don Bosco Vlaanderen: de familie

Website van de zusters van Don Bosco: www.zustersvandonbosco.be

Website van de sociëteit van de salesianen van Don Boso: www.donbosco.be

Don Bosco magazine is een gratis 3-maandelijks tijdschrift dat jong en oud wil aanspreken. Een blad met tal van boeiende rubrieken, pittige interviews en een stevige portie aandacht voor de jongere. 
 
 
Wilt u Don Bosco Vlaanderen graag gratis thuis ontvangen? Stuur dan uw naam en adres naar webmaster@donbosco.be.

 

Onze scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Dilbeek-Ternat, Strijtem-Eizeringen: www.samenvoorbeter.be

 

Onze koepel

Onze school maakt deel uit van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs: ond.vsko.be

Onze school maakt deel uit van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs: www.vvkbao.be