Het zorgbeleid op onze school

pic

Heeft je kind nood aan ondersteuning?

Dan kunt u altijd terecht bij:

•             de klasjuf

•             de zorgjuf

•             de zorgcoördinator

•             de directie

 

Wij kunnen je helpen met:

•             Leren leren

•             Ondersteuning bij leerstoornissen en taalzwakte

•             Socio-emotionele vragen

•             Problemen ivm gezondheid

•             Studiekeuze 6de lj – secundair

 

Zorgcoördinator:

Veerle François, e-mail: zorgbroederschool@donboscogbd.be

 

Zorgteam

Ons zorgteam bestaat uit:

•             Zorgjuffen

•             GOK-juf

•             Zorgcoördinator

 

Zorgjuffen:

•             ondersteunen de klasjuf

•             begeleiden van zwakkere leerlingen

•             differentiëren voor sterke leerlingen

 

GOK-juf:

•             ondersteunt de klasjuf ivm onze gok-thema’s nl taalvaardigheid en diversiteit

 

Zorgcoördinator:

•             coördineert de zorgwerking

•             leidt het zorgteam

•             organiseert overleg met CLB en externen

•             leidt MDO waar 3 keer per jaar alle leerlingen worden besproken

•             oudercontacten

 

CLB

Onze school werkt samen met het CLB Pieter Breughel.

3 keer per schooljaar bespreken wij de zorgen die we hebben ivm bepaalde kinderen.

We proberen naar oplossingen te zoeken om onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

Nadien bespreken we met de ouders het probleem, stellen we de begeleiding vanuit de school voor alsook de samenwerking met de ouders. Dit alles ten goede van het kind.

Wens je een afspraak met iemand die onafhankelijk van de school werkt, dan kan je een beroep doen op de CLB-medewerkers.

CLB Pieter Breughel

Brusselstraat 270

1702 Groot-Bijgaarden

Tel.: 02/569.61.72

www.vclbpieterbreughel.be

 

Het CLB kan je helpen als je vragen hebt rond:

•             leren en studeren

•             studiekeuze/schoolkeuze

•             gezondheid

•             socio-emotioneel functioneren

 

In het CLB werken psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en artsen.

Begeleiders van onze school:

•             Kleuterschool: Leen Mast

•             Lagere school: Kris Van Dyck

 

Externe begeleiding

Graag werken wij samen met externen die uw kind begeleiden buiten de school.

Wij vinden het belangrijk om tijdens een overleg de aanpak te bespreken zodat we op dezelfde golflengte werken.

Wij worden graag op de hoogte gesteld indien uw kind begeleiding krijgt van een:

•             logopedist

•             kinesist

•             psychologe

•             andere therapeut

•             revalidatiecentrum