Eerste jaar B-stroom

Heb je geen getuigschrift basisonderwijs, dan start je in het eerste leerjaar B.

Je kan kiezen welke domeinen je al eens wil verkennen, en dit voor 4 lesuren. Je kiest 2 kennismakingspakketten van telkens 2 lesuren. Zo kom je aan een totaal van 33 lesuren per week.

lessentabel 1B

* In het tweede jaar worden de 2 lesuren beeld vervangen door 2 lesuren muziek. Je krijgt in de eerste graad dus zowel beeld als muziek in het gemeenschappelijk pakket.