Tweede jaar A-stroom

Welke aanpak en tempo?

Het lesrooster in de A-stroom is voor iedereen gelijk. Toch zijn er verschillen in aanpak, moeilijkheidsgraad en tempo. Op basis van je resultaten in de basisschool kies je eerst voor een module: Focus Basis of Focus X-tra.

- In de Focus X-tra zorgen we natuurlijk dat je mee bent met alle basisdoelen. Maar daar stopt het niet. We verbreden en verdiepen ook. Verbreden betekent dat we meer doen. Verdiepen betekent dat het moeilijker is. Het tempo zal in dit traject dus heel hoog liggen.

- Kies je voor de Focus Basis, dan bieden we naast de basisdoelen een beperkt aantal extra doelen aan in het basislesrooster. Daardoor zal het tempo hier iets lager liggen en krijgen we de ruimte om meer te herhalen.

Je kan dus een traject kiezen dat het best bij jou past. Die keuze sluit niets uit in de hogere jaren. Wil je in de tweede graad bijvoorbeeld een ander traject kiezen, dan kan dat perfect. Je kan dus kiezen voor de aanpak en het tempo die jou het best liggen, zonder invloed op je latere studiekeuze.

lessentabel 2A

* De keuze Talen-Wetenschappen is enkel mogelijk in combinatie met de module X-tra. Ben je een kei in de algemene vakken en mag het tempo gerust wat hoger? Dan is deze keuze wat voor jou.

 

Basisopties

In de A-stroom bieden we studierichtingen aan binnen 4 domeinen: Sport, STEM, Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn. Daarnaast is er ook nog de domeinoverschrijdende basisoptie Moderne Talen - Wetenschappen.

Het principe van de basisopties in het 2de jaar is dat er gedurende 5 lesuren per week verkennend en oriënterend gewerkt wordt, waarbij de leerling van 1 domein (verder) kan proeven om daarna definitief voor één domein te kiezen vanaf de 2de graad.

 

Basisoptie Sport

Binnen het domein Sport worden de 5 uur in de A-stroom verdeeld onder sportpraktijklessen (fysieke capaciteiten, technische en tactische vaardigheden) en wetenschappen gelinkt aan sport (bewegingen, gezondheid en veiligheid, menselijk lichaam,...).

Dit domein richt zich dan ook op leerlingen met interesse voor sport en natuurwetenschappen die sociaal ingesteld zijn. In deze basisoptie zijn bewegen en het onderzoekend leren cruciaal, met verkenning van aspecten van sport in biologie, chemie en fysica en aandacht voor een gezonde levensstijl.

Vervolg vanaf de 2de graad is mogelijk in zowel D-, D/A- als A-finaliteit, zeg maar het vroegere ASO, TSO en BSO.

 

Basisoptie STEM-Wetenschappen

STEM staat voor 'Science, Technologie, Engineering en Mathematics'. Deze basisoptie zet dus verder in op wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde.

De leerlingen verkennen de interessegebieden mechatronica, communicatie- en informatietechnologie, levenswetenschappen, constructies en ruimtelijke ontwikkeling. Leerlingen onderzoeken in concrete situaties processen en structuren in natuurlijke, ruimtelijke en technische systemen. Daarnaast onderzoeken ze kenmerken van materie, materialen en grondstoffen.

In onze school ligt een klemtoon op ICT-ontwikkeling binnen dit geheel, als voorbereiding op de nieuwe ICT-richtingen in D- en D/A-stroom.

 

Basisoptie Economie en Organisatie

In de A-stroom ligt de focus op:

  • de consument en de samenleving: (vraag en aanbod, import en export),
  • de onderneming in de samenleving (de weg van een product tot bij de consument, de verschillende bedrijfssectoren, marketingmix),
  • de overheid en de samenleving (rol van de lokale, nationale en internationale overheid in de economie).

Verder is er aandacht voor data-economie en privacy, en ondernemend project waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan als ondernemers.

Al deze leerinhouden worden a.d.h.v. onderzoeksvragen aangeboden met speciale aandacht voor ICT-integratie, kritisch denken, het formuleren van een eigen mening en reflectie op een aantal ethische vraagstukken.

Vervolg in onze 2de graad in de 3 finaliteiten: D, D/A en A

 

Basisoptie Maatschappij en Welzijn

Dit domein sluit nauw aan bij de thema's van het verkenningsvak mens en samenleving in het eerste jaar van de A-stroom: inzicht in een gezonde levensstijl, identiteit, samenleving en maatschappelijke fenomenen en aandacht voor sociale vaardigheden.

In de A-stroom zal je verder een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering, inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen, sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.

Doorstroom naar zowel de D-, D/A- als A-finaliteit is mogelijk in onze school.

 

Basisoptie Moderne Talen - Wetenschappen: (enkel in A-stroom, Focus X-tra)

De lestijd wordt in deze basisoptie verdeeld tussen wetenschappen en moderne talen, waarbij voor de component moderne talen ingezet wordt op vaardiger worden in verschillende talen (Nederlands, Engels en Frans), het onderzoek naar verbanden tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen, identiteit in talige diversiteit. Verder is het de bedoeling om van taal te leren genieten, de beeldende kracht van taal en literatuur te beleven en er creatief mee aan de slag gaan.

Binnen de component wetenschappen zal je vaardiger worden in onderzoekend leren, inzicht verwerven in wetenschappelijke principes en toepassingen in contexten uit het dagelijkse leven en daarbij verwondering, kritische zin en creativiteit nastreven.

Moderne Talen - Wetenschappen is geen domein, maar een voorbereiding op de zuivere domeinoverschrijdende D-richtingen (het vroegere ASO), zoals Economische Wetenschappen in de 2de graad. Daarom kan er enkel gekozen worden voor deze basisoptie in combinatie met 2A Focus X-tra.