Tweede jaar B-stroom

Keuze van 2 basisopties

In de B-stroom bieden we studierichtingen aan binnen 3 domeinen: Sport, Economie & Organisatie en Maatschappij & Welzijn.

Het principe van de basisopties in het 2de jaar B-stroom is dat er gedurende 10 lesuren per week verkennend en oriënterend gewerkt wordt, waarbij de leerling van 2 domeinen kan (verder)proeven om daarna definitief voor één domein te kiezen vanaf de 2de graad.

Basisoptie Sport

De leerlingen die kiezen voor sport, hebben interesse voor sport en zijn sociaal ingesteld. Hier wordt 4 uur sportpraktijk gecombineerd met 1 uur theorie rond gezondheid en veiligheid en bewegingscultuur. Zij zullen inzicht verwerven in maatschappelijke thema's waarin sport en beweging een belangrijke rol spelen. Het accent ligt hier niet op de wetenschappelijke benadering, meer op de sportpraktijk in het algemeen.

Basisoptie Economie en Organisatie

In deze basisoptie maak je kennis met de wereld van de ondernemers. Je leert zowel door de bril van de ondernemer als door die van de consument en overheid kijken.

Van leerlingen die kiezen voor deze optie wordt verwacht dat zij:

  • ondernemend zijn en hun ondernemerszin verder willen ontwikkelen,
  • interesse hebben voor wat er zich afspeelt in een onderneming,
  • de wereld bekijken vanuit de ogen van een consument,
  • digitale vaardigheden willen ontwikkelen waarbij ze gebruikmaken van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren,
  • inzicht krijgen in de rol van ICT en data in de handelswereld,
  • willen meewerken aan een wereld waar duurzaamheid, ecologie en solidariteit belangrijk zijn.

Basisoptie Maatschappij en Welzijn

In deze basisoptie zal je op een verantwoorde wijze inzichten m.b.t. een persoonlijke en gezonde levensstijl toepassen, actuele verschijnselen verkennen die de mens, zijn gedrag en het samenleven beïnvloeden, de interessegebieden die hierbij een belangrijke rol spelen ontdekken via toepassingsgerichte opdrachten en maatschappelijke fenomenen, sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende situaties toepassen.

lessentabel 2B