3de graad TSO Boekhouden-Informatica (Accountancy & IT)

 

5de jaar

6de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde

Natuurwetenschappen

Bedrijfseconomie
Engels
Frans
Geschiedenis
Toegepaste informatica
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

2
1

1

8
3
3
1
6
2
3
4

2
1

1

8
3
3
1
6
2
3
4

 

34

34