Bedrijf en Organisatie (D&A)

Lessentabel

  3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 4 4
wiskunde 3 3
natuurwetenschappen 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
ICT en economische vorming 1 0
artistieke en maatschappelijke vorming 0 1
bedrijfseconomie 9 9
totaal 32 32