3de graad Economie-Moderne Talen ASO

 

5de jaar

6de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Duits
Economie
Engels
Esthetica
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Vrije ruimte

2
1
2
3
4
3
2
4
2
2
4
3
-

2
1
2
3
4
3
-
4
2
2
4
3
2

 

32

32