Economische Wetenschappen (D)

Wat?

Economische Wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Wiskunde beoogt uitbreiding en verdieping. In de lessen economie krijgen de leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van de ondernemingen.

De leerkrachten stimuleren jouw logisch en kritisch denken om economische denkbeelden en wiskundige begrippen te begrijpen en de onderlinge verbanden te onderzoeken. Je maakt kennis met de economische actualiteit. Je leert economische modellen en mechanismen te doorgronden door kritisch na te denken en verbanden te leggen. 

 

Wat kan je na deze richting verder studeren?

Vanuit elke D-richting kan je nog steeds heel wat kanten op, maar het meest logische vervolg op onze school is de derde graad Economie-Moderne Talen, Economie-Wiskunde of Bedrijfswetenschappen *.
 

Vanuit die richtingen kan je heel wat academische of professionele bacheloropleidingen aan, zoals bijvoorbeeld Sociaal-economische Wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Taal- en Letterkunde  …

 

Lessentabel

  3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 3
Frans 4 4
Duits 1 1
wiskunde 5 5
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 2 2
ICT en economische vorming 1 0
artistieke en maatschappelijke vorming 0 1
economie 4 4
totaal 32 32

 

* de definitieve keuze voor de programmatie van studierichtingen in de derde graad zal pas voor 2022 zijn.