Een stukje geschiedenis

Op 8 april 1910 vestigden zich voor het eerst zusters van Don Bosco in Groot-Bijgaarden. Bijna meteen werd gestart met een kleuterklas, een lagere klas en een patronaat. Geleidelijk aan groeide het aantal leerlingen en kwamen meer zusters naar Groot-Bijgaarden. In 1912 werd het terrein van de Brusselstraat 285 (het huidige DBGB) aangekocht.

1930

In 1936 startten de zusters met een middelbare school. Maar de Tweede Wereldoorlog kondigde zich aan. Een sombere periode van ontbering, angsten en gevaren. Een vliegende bom stortte zich op de gemeente, een paar honderd meters van de school waar het volop les was. Als bij wonder bleven alle leerlingen, zusters en leerkrachten gespaard. De materiële schade was aanzienlijk. 

1958 was ook voor onze school een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis. Het leerlingenaantal bleef stijgen en er ontstond nood aan meer ruimte en meer lokalen. Op de Heizel stond tijdens de Wereldtentoonstelling een paviljoen van de chocoladefabriek Victoria. Precies op de feestdag van Don Bosco (31 januari 1959) konden de zusters dat Paviljoen aankopen. Vandaag prijkt het nog steeds als 'Victoriagebouw' (gebouw 1) midden onze school. 

1958

Het definitieve startschot voor het MMI werd gegeven in 1962. Toen kon men starten met de 'moderne humaniora'. Er was dus nu naast het kleuter- en lager onderwijs ook een BSO en ASO van Don Bosco in Groot-Bijgaarden. In 1965 telde de beroepsschool 79 en de humaniora 97 leerlingen. De officiële naam van de school was toen: Maria Mazzarello-Instituut. 

1972

In 1981 fuseerde de beroepsschool met de humaniora. Het hele Mazzarello - Instituut telde toen ongeveer 370 leerlingen. In 1985 kwamen de eerste jongens op school. 

Door de fusie met Parnas in 2001 werd de naam gewijzigd naar MMI-Parnas. Op 1 januari 2003 werd het beheer van de school officieel overgedragen aan de Inrichtende Macht van Don Bosco (het Don Bosco Onderwijscentrum, DBOC). Vanaf 1 september 2007 kreeg onze school een nieuwe naam: Don Bosco Groot-Bijgaarden.

Terugblikkend op de geschiedenis van de zusters en hun werk hier in Groot-Bijgaarden en wetende dat we steeds op de zusters en de steun van het DBOC mogen rekenen, durven we hopen dat onze school een mooie toekomst voor zich liggen heeft. Maar het vergt ook een dagdagelijkse onverdroten inzet van de 170 leraren, ondersteunende diensten, onderhoudspersoneel en directie.  Ook daarop durven we ten volle rekenen.

Vandaag telt onze school meer dan 1300 leerlingen.  

dbgb