3de graad Handel TSO (Marketing & Ondernemen)

 

5de jaar

6de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Bedrijfseconomie
Duits
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde

2
1
1
11
2
4
4
1
2
3
3

2
1
1
11
2
4
4
1
2
3
3

 

34

34