Eerste jaar A-stroom

Welke aanpak en tempo?

Iedereen met een getuigschrift basisonderwijs start in het eerste leerjaar A. Het lesrooster in de A-stroom is voor iedereen gelijk. Toch zijn er verschillen in aanpak, moeilijkheidsgraad en tempo. Op basis van je resultaten in de basisschool kies je eerst voor een module: Focus Basis of Focus X-tra.

- In de Focus X-tra zorgen we natuurlijk dat je mee bent met alle basisdoelen. Maar daar stopt het niet. We verbreden en verdiepen ook. Verbreden betekent dat we meer doen. Verdiepen betekent dat het moeilijker is. Het tempo zal in dit traject dus heel hoog liggen.

- Kies je voor de Focus Basis, dan bieden we naast de basisdoelen een beperkt aantal extra doelen aan in het basislesrooster. Daardoor zal het tempo hier iets lager liggen en krijgen we de ruimte om meer te herhalen.

Je kan dus een traject kiezen dat het best bij jou past. Die keuze sluit niets uit in de hogere jaren. Wil je in het tweede jaar bijvoorbeeld een ander traject kiezen, dan kan dat perfect. Je kan dus kiezen voor de aanpak en het tempo die jou het best liggen, zonder invloed op je latere studiekeuze.

basis of Xtra

In het gemeenschappelijk pakket (zowel Focus Basis als Focus X-tra) zitten deze vakken:

lessentabel 1A

* In het tweede jaar worden de 2 lesuren beeld vervangen door 2 lesuren muziek. Je krijgt in de eerste graad dus zowel beeld als muziek in het gemeenschappelijk pakket.

 

Werken in het Open Leercentrum (OLC)

Dit blok van 4 uren bestaat uit een uurtje van elk hoofdvak en een differentiatie-uur. Dankzij dit concept hebben we heel wat mogelijkheden tot differentiatie. De inhaallessen, waar leerlingen een heel lesuur moesten nablijven, worden uitgebreid qua aantal en geïntegreerd in dit concept. Zo kunnen we jou zinvoller en gerichter ondersteunen.

Daarnaast zullen een aantal leerlingen op basis van instaptesten Nederlands in kleine groepjes intensief begeleid worden om hun taalvaardigheid te verhogen.

Uiteindelijk biedt dit project een meerwaarde voor elke leerling. Ben je snel klaar met de basisopdrachten? Dan kan je al aan verdiepingsopdrachten werken. Heb je het wat moeilijker voor een vak of een aantal vakken? Dan kan je langer aan dat vak werken en persoonlijk extra ondersteuning krijgen.

 

Kies jouw keuzevak

Een tweede keuze biedt je de kans om al eens een basisoptie uit het tweede jaar te verkennen in een keuzevak. Indien je naar interesse en mogelijkheden voelt dat je de juiste keuze gemaakt hebt, kan je in het 2de jaar verder kiezen voor deze basisoptie. Het blijft wel perfect mogelijk om voor het 2de jaar een andere richting in te slaan.

Aangevuld met de 2 lesuren keuzevak kom je aan een totaal van 34 lesuren per week.

Met het keuzevak kan je alvast eens proeven van wat de basisopties van het tweede jaar (of de domeinen in de bovenbouw) te bieden hebben. 

keuze in 1A

* Met de keuze Talen-Wiskunde in de module X-tra krijg je een extra uur Nederlands en een extra uur wiskunde met focus op uitbreiding van de leerstof. Ben je een kei in de algemene vakken en mag het tempo gerust wat hoger? Dan is deze keuze iets voor jou.