DBGB versie 2.0

Onze nieuwe tweede en derde graad …

Die modernisering van het secundair onderwijs, hoe zit dat nu eigenlijk?

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 startte in Vlaanderen een grootschalige modernisering van het secundair onderwijs, te beginnen met het  1ste leerjaar. Schooljaar na schooljaar wordt dit verder uitgerold naar het tweede, derde ... jaar. In schooljaar 2023-2024 zijn de hervormingen al in het vijfde jaar aanbeland. 

Deze nieuwe schoolstructuur die je verderop kan terugvinden, is dus geldig voor wie start in het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde jaar. Wie start in het zesde of zevende (BSO specialisatie) jaar, volgt dus nog de oude structuur.

Wat is er gewijzigd?

De hervormingen zijn niet min. We hebben een aantal geheel nieuwe richtingen, andere krijgen dan weer een up-to-date invulling. Zo is er in de bovenbouw geen sprake meer van ASO, TSO, BSO, … maar wordt er gewerkt met finaliteiten. Een finaliteit is een einddoel van een studierichting:

D = finaliteit doorstroom: in de richtingen met deze finaliteit word je voorbereid op hoger onderwijs, hetzij een professionele bachelor, hetzij een masteropleiding.

D&A = finaliteit doorstroom + arbeidsmarkt: in deze richtingen kan je na 6 jaar nog twee kanten uit. Je kan hierna zeker verder studeren. In de D&A-opleidingen mikken we op een vervolg in een professionele bacheloropleiding. Tegelijk behaal je in een D&A-opleiding ook al beroepskwalificaties die sterk gewaardeerd worden op de arbeidsmarkt.  

A = finaliteit arbeidsmarkt. In deze richtingen bereiden we je voor op de arbeidsmarkt. Je behaalt na 6 jaar een diploma secundair onderwijs naast heel wat waardevolle beroepskwalificaties. Je kan nadien in een zevende specialisatiejaar je professionele kwalificaties nog vergroten, of je kan kiezen voor een schakeljaar om alsnog de stap te maken naar hoger onderwijs.

Studierichtingen in onze school  …

Hieronder zie je het totaalplaatje van ons studieaanbod zoals we dat in de komende jaren steeds verder zullen uitrollen. De drie finaliteiten kan je terugvinden in de kolommen: D, D&A en A. 

Per domein en per finaliteit zie je twee blokjes staan. De onderste is de opleiding in de tweede graad, de bovenste is een mogelijk vervolg in de derde graad*. We tonen in deze tabel enkel het meest logische studiepad, het is natuurlijk niet uitgesloten om na de tweede graad een andere studierichting te volgen in een ander domein of finaliteit.

/dbgbapril2023

* de hervormingen en programmaties in de derde graad zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring.

Wil je meer informatie over een studierichting? Klik dan hieronder om naar het overzicht te gaan van de tweede of derde graad.

ga naar meer informatie en lessentabellen tweede graad

ga naar meer informatie en lessentabellen derde graad