iedereen digitaal

Jullie hebben via de media vast al gehoord van project Digisprong, een initiatief van het departement Onderwijs van de Vlaamse regering. Digisprong heeft tot doel een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs te realiseren om de volwassenen van morgen voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij. 

Onze school heeft dit vertaald in een schooleigen project, “Iedereen digitaal”. Daarmee trekken wij vanaf schooljaar 2021-2022 volop de kaart van de digitalisering en daar zijn we uiteraard fier op. 

Ons project heeft 4 doelstellingen :

  • de school zorgt ervoor dat een leerling op elk moment over de nodige technologie beschikt om digitale leermiddelen en digitale leerstrategieën in te zetten.  De leerling heeft dus een eigen draagbaar toestel met toegang tot alle informatie en applicaties die het leerrendement kunnen verhogen;
  • de school zorgt voor de nodige achterliggende faciliteiten om de technologie efficiënt in te zetten;
  • de school zet informatietechnologie in om het leerproces te verbeteren en onze leerlingen te begeleiden in onze hoogtechnologische samenleving;
  • de school zorgt dat elke leerling en elke leerkracht de nodige digitale competenties kan verwerven.

Om die doelen te realiseren zal elke leerling in de loop van schooljaar 2021-2022 een toestel permanent in bruikleen krijgen, voor gebruik op school zowel als thuis. We hebben gekozen voor een “Chromebook”, een draagbaar, robuust en toch krachtig toestel. 

Dit toestel kan je gebruiken naast de bestaande handboeken, (leer)werkboeken en cursussen of papieren cursusmateriaal. In combinatie met het Google Workspace for Education-platform bieden we daarmee een realistische en krachtige leeromgeving voor elke leerling. 

logo

Wat gaan we doen?

Don Bosco Groot-Bijgaarden kiest voor :

werken met Chromebooks. Deze toestellen zijn betaalbaar, robuust en speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Een Chromebook is eigenlijk een laptop waarbij alles online gebeurt. Hierdoor zijn de apparaten snel en licht en gaat de batterij een schooldag mee. Perfect dus om op school te gebruiken. Je kan met je schoolaccount inloggen op dit toestel.

werken met Google Workspace for Education: dit is een gratis platform waarmee je toegang hebt tot al je bronnen, huiswerk en nog veel meer. Deze applicaties zijn gebruiksvriendelijk overal op elk apparaat te gebruiken.

Waarom dit project?

Beter leren
Iedereen is uniek en leert dus ook volgens een uniek patroon. Een persoonlijk Chromebook biedt je extra werkvormen en mogelijkheden om je eigen leermethode te verbeteren en om thuis verder te oefenen. Je leerkracht is een onmisbare coach in dit leerproces. Bovendien wordt het eenvoudig om online samen te werken met je medeleerlingen tijdens een groepswerk.

Gelijke onderwijskansen
Als alle leerlingen aan de start verschijnen met hetzelfde degelijke toestel, verloopt hun schooltraject ook onder dezelfde omstandigheden. Zo krijgt iedereen dezelfde kansen om zich binnen een professionele en comfortabele omgeving te ontwikkelen.

ICT-vaardigheid
De meeste leerlingen zijn vlot in het gebruik van internet, sociale media en digitale toepassingen. Maar echt levenslang leren vereist veel meer dan alleen maar die vaardigheden. Ze moeten informatie kunnen opzoeken, kritisch beoordelen, presenteren en uitwisselen. Rekening houden met privacy en discretie is uiteraard belangrijk. Deelnemen aan de maatschappij van morgen leer je dus vandaag!

Hoe gaan we het doen?

De toestellen worden door de school aangekocht en in bruikleen gegeven voor de duur van het schooljaar. Dit gebruik is kosteloos voor elke leerling. We vragen bij aanvang van het schooljaar enkel een kleine waarborg die je bij inleveren van het toestel terugkrijgt. We voorzien eveneens een aparte gebruiksovereenkomst waarin alle details omtrent verzekering, gebruik, waarborgen ... duidelijk vermeld worden. De school zorgt voor een snelle service, inclusief vervangtoestellen bij defecten en snelle reparatie. 
 

cb