3de graad Lichamelijke Opvoeding en Sport TSO

Een uitgebreide presentatie van deze studierichting kan u downloaden via de link onderaan.

 

 

5de jaar

6de jaar

Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Toegepaste fysica
Toegepaste chemie
LO en maatschappij
Toegepaste bio: Anatomie
Toegepaste bio: Fysiologie
Psychologie
Bewegingsagogiek
Atletiek
Balspelen
Gymnastiek
Ritm. en expres. vorming
Zwemmen
Fitness
Hockey, Korfbal, Klimmen, Fitness
Judo
GIP
2
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
3
1
2
1
2
2
1
1
-
2
-
-
2
1
1
3
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
-
1
1

 

32

33