Maatschappij en Welzijn (D&A)

Wat?

Ga je graag om met kinderen en volwassenen en hou je ervan om voor hen te zorgen en hen thuis te begeleiden? Heb je veel belangstelling voor de mens en zijn plaats in de maatschappij? Ben je sociaal voelend? Zorg je graag voor een ander? Dan is de richting Maatschappij & Welzijn iets voor jou.

Je krijgt zowel theorie als praktijk. Zo kan je nadien nog veel kanten uit.

Bij gezondheidsbevordering diep je de thema’s gezondheid en welzijn uit: wat betekenen deze begrippen juist? Welke factoren zorgen voor (on)gezond gedrag? Hoe kan je zelf actie ondernemen om de gezondheid te bevorderen? Bij welke diensten kan je terecht? 

Je leert ook meer over de ontwikkeling van de mens en het pedagogisch handelen. Hoe verloopt de levensloop van de mens op lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal vlak? Je analyseert concrete opvoedingssituaties. Ook de bredere samenleving wordt niet vergeten: diversiteit, onrecht, armoede zijn thema’s die aan bod zullen komen. Je leert ook bij over de menselijke anatomie en fysiologie. Je bestudeert de waarneming, de beweging, hoe verschillende lichaamsfuncties samenwerken en de werking van de klieren. 

In deze richting leer je zorgen voor kinderen, jongeren en volwassenen in een gezinscontext. Zo leer je meer over directe en indirecte zorg en hoe je huishoudelijke en logistieke taken het beste aanpakt. Bovendien organiseer je en voer je activiteiten uit m.b.t. gezondheid, verzorgen en het begeleiden van gezonde kinderen en volwassenen binnen de gezinscontext.  Je versterkt je expressie en je sociale, communicatieve en pedagogische vaardigheden.
 
Wat kan je na deze richting verder studeren?

In de derde graad kan je kiezen uit twee vervolgopleidingen: Gezondheidszorg of Opvoeding & Begeleiding.

Maatschappij & Welzijn is een richting in de dubbele finaliteit die theorie en praktijk combineert. Ze bereidt je voor op een richting in het hoger onderwijs, maar net zo goed op de arbeidsmarkt.

Kies je voor Gezondheidszorg, dan mag je je verwachten aan vakken zoals Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens. Je leert meer over gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie, gaat reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de gezondheidszorg.  

In de richting Opvoeding & Begeleiding leer je alles over pedagogie, opvoedingssituaties en orthopedagogiek. Je leert er te reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de welzijnszorg aan de hand van mensvisies, pedagogisch handelen in de kinderopvang, aspecten van deontologie en wetgeving …

Dit is een studierichting in de dubbele finaliteit (D/A). Dat wil zeggen dat we je voorbereiden op verdere studies in het hoger onderwijs als professionele bachelors binnen het domein van Maatschappij en Welzijn.  Maar na deze studierichting is verder studeren niet de enige optie. Je behaalt immers heel wat beroepskwalificaties waarmee je, afhankelijk van de gekozen richting, meteen aan de slag kan als kinderbegeleider, verzorgende of zorgkundige.
 
Wat is het verschil tussen Maatschappij en Welzijn (D&A) en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (D)? 

In beide richtingen focus je op de mens en de samenleving.

In de richting Maatschappij en Welzijn (D&A finaliteit) is de invalshoek meer praktijkgericht. De wetenschappelijke component bekijk je vooral van een toegepaste invalshoek. In de richting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (D finaliteit) is het aandeel van de algemene vorming groter en krijg je een theoretische benadering.
 

Lessentabel

  3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
wiskunde 3 3
natuurwetenschappen 2 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
ICT en economische vorming 1 0
artistieke en maatschappelijke vorming 0 1
maatschappij en welzijn 11 12
totaal 32 32