Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (D)

Wat?

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen is wat voor jou als je geboeid bent door de mens en zijn gedrag, de samenleving en de actualiteit. Je kan je verdiepen in filosofie, sociologie en psychologie.

Je mag dus een brede algemene vorming verwachten, met daarnaast deze richtingsvakken:

- Binnen het vak Filosofie leer je jezelf en de maatschappij in vraag te stellen. Je kijkt open en vol verwondering naar de wereld rondom je. Je vraagt je af wat het betekent mens te zijn, hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt en wat goed en kwaad is in de wereld. In de tweede graad wordt er gewerkt met thema’s die nauw aansluiten bij je leefwereld, in de derde graad leer je werken met complexe visies en redeneringen. 

- Binnen het vak Sociale en psychologische wetenschappen wordt er uitgebreid tijd genomen om op een wetenschappelijke wijze de mens en de samenleving te bestuderen.  Hoe evolueert de mens van geboorte tot de dood?  Hoe kan je de persoonlijkheid van de mens analyseren?  Welke theorieën onderbouwen de menselijke communicatie?  Hoe kan je een samenleving analyseren?  Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen (sub)culturen? 

Wat kan je na deze richting verder studeren?

Deze richting heeft een vervolg in de derde graad onder dezelfde naam, Maatschappij- en Welzijnswetenschappen. Dit is een studierichting in de doorstroomfinaliteit (D). Dat wil zeggen dat we je voorbereiden op verdere studies in het hoger onderwijs of universiteit. Je kan na de derde graad kiezen uit een waaier aan professionele bachelors of academische opleidingen binnen het domein van Maatschappij en Welzijn.   

Wat is het verschil tussen Maatschappij en Welzijn en Maatschappij- en Welzijnswetenschappen?

In beide richtingen focus je op de mens en de samenleving.

In de richting Maatschappij en Welzijn (D/A) is de invalshoek meer praktijkgericht. De wetenschappelijke component bekijk je vooral van een toegepaste invalshoek. In de richting Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (D) is het aandeel van de algemene vorming groter en krijg je een theoretische benadering.

Wat is het verschil tussen Maatschappij- en Welzijnswetenschappen en Humane Wetenschappen?

Onze school biedt geen opleiding Humane Wetenschappen aan, maar je kan dit wel terugvinden in het studieaanbod van onze scholengemeenschap.

Beide richtingen zijn theoretische, abstracte richtingen in de doorstroomfinaliteit. Het verschil ligt in het pakket algemene vorming: in het domeingebonden Maatschappij- en welzijnswetenschappen krijg je voor vakken zoals Nederlands, Frans en Engels het basisleerplan, in Humane wetenschappen krijg je voor deze vakken een verdieping van de leerplandoelstellingen.

De kernvakken van Humane wetenschappen en Maatschappij- en welzijnswetenschappen - filosofie en sociologie & psychologie - zijn hetzelfde, maar in Maatschappij- en Welzijnswetenschappen krijg je meer tijd om die specifieke leerplannen te verwerken.
 

Lessentabel

  3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
wiskunde 4 4
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
ICT en economische vorming 1 0
artistieke en maatschappelijke vorming 0 1
filosofie 2 2
sociale en psychologische wetenschappen 7 7
totaal 32 32