Scholenband

In het spoor van het opvoedingsproject van Don Bosco dat oproept tot o.a. verbondenheid wil onze school ruimte maken voor internationale projecten.

Naast vakgerichte stages in het buitenland via Erasmus + willen we ook inzetten op een scholenband en hebben we ons oog laten vallen op een zusterschool in Madagaskar. Gedurende 2 jaar wordt er een blijvende band opgebouwd tussen leerlingen van beide scholen. Er worden sessies georganiseerd rond mondiale thema’s zoals kinderarbeid, opwarming van de aarde, ... Via Skype bespreken leerlingen van beide scholen deze thema’s en worden de verschillen tussen beide werelden bloot gelegd. Om de twee/drie jaar plant de werkgroep internationalisering samen met onze leerlingen een inleefreis naar Madagaskar.
De ontmoeting waarmaken tussen leerlingen van beide scholen en acties ondersteunen om werkingsmateriaal te verzamelen zijn twee belangrijke doelen in deze werkgroep.

Hieronder kan je een kort verslag lezen van de scholenband waaraan we de voorbije jaren gewerkt hebben. 

Gedurende 3 jaar werd er een band opgebouwd tussen leerlingen van de school Stellenzicht (Zuid-Afrika) en leerlingen van onze school.

Via Skypesessies, die handelen rond een bepaald thema, leggen leerlingen contact met de leerlingen van Stellenzicht. En natuurlijk zijn er ook de uitwisselingsreizen, Zuid-Afrikaanse leerlingen bezochten in oktober ons land. Tijdens de paasvakantie gingen onze leerlingen naar Zuid-Afrika, een reis die gedeeltelijk gefinancierd dankzij allerlei initiatieven zoals een ijsjesverkoop, wafelverkoop, spaghetti-avond, …

Tijdens de inleefreis worden de verschillende werelden en culturen met elkaar geconfronteerd. De leerlingen leren de eigen comfortsituatie beter beseffen en waarderen én ze verwerven een mentaliteit om te helpen waar er noden zijn. Anderzijds ervaren ze meerwaarde-elementen in de andere leefwereld en groeit het besef van gelijkwaardigheid. We kunnen allen van en aan elkaar leren.

Deze ervaring zal hen echter levenslang bijblijven en hun een bredere visie op de samenleving geven.

scholenband