Sport (D&A)

Lessentabel

  3de jaar 4de jaar
godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
wiskunde 3 3
natuurwetenschappen 2 1
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
ICT en economische vorming 1 0
artistieke en maatschappelijke vorming 0 1
sport* 9 8
wetenschappen en sport** 4 6
totaal 32 32

 

* onderverdeling sport:

  3de jaar 4de jaar
atletiek en aanverwante vormen 2 2
gymnastiek en aanverwante vormen 2 2
ritmische vorming en dans 1 1
zwemmen 1 1
doelspelen 1 1
terugslagspelen 1 1
omnisport 1 0
totaal 9 8

 

** onderverdeling wetenschappen en sport:

  3de jaar 4de jaar
toegepaste fysica 1 1
fysiologie en anatomie 1 2
agogiek 2 3
totaal 4 6

Een uitgebreide presentatie van deze studierichting kan u downloaden via de link onderaan.