Opstart 1 september - coronamaatregelen (27 augustus 2021)

1 september

Welkom terug! Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Hieronder kan je lezen wanneer we je op school verwachten en met welke coronamaatregelen we het schooljaar zullen starten. 


OPSTART 1 SEPTEMBER 2021

Eerste jaar

Alle leerlingen van het eerste jaar worden om 08.30 uur op de speelplaats verwacht. De eerste schooldag eindigt om 12.00 uur.

Tweede tot zevende jaar

Start je als nieuwe leerling in het tweede, derde, vierde, vijfde, zesde of zevende jaar? Dan krijg je eerst een rondleiding in de school om 9.15 uur.

Alle andere leerlingen van het 2de tot 7de jaar worden verwacht om 10.20 uur. Je zal dan kennis maken met de andere leerlingen van je klas en je klassenleraar. De schooldag eindigt om 12.00 uur.


MAATREGELEN CORONA

Omgeving school

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het besluit betreffende de mondmaskerplicht in de omgeving van de scholen te handhaven tot minstens 15 september.

Speelplaats

Op de speelplaats: dragen van mondmasker niet verplicht

Er blijven een aantal pompjes met handgel voorzien, verspreid over de speelplaats.

Leerlingen wordt wel gevraagd afstand te houden en fysieke contacten zijn niet toegelaten.

Betreden gebouwen / Bij 1ste belsignaal (in de rij):

Mondmaskers verplicht (leerkracht + leerlingen)

Betreden klaslokaal:

Ontsmetten handen verplicht (pompjes handgel)

Ramen maximaal open / eventueel jassen aanhouden

Maskers mogen af éénmaal de leerling zit, tenzij de leerkracht vraagt om de maskers aan te houden.

Sporten kan zonder mondmasker, tenzij de leerkracht vraagt om de maskers aan te houden.

Busvervoer

Busvervoer gebeurt steeds met mondmasker.

Refter

Leerlingen krijgen de keuze waar ze eten (refter of speelplaats).


Goede start gewenst

We kijken samen met jullie uit naar een mooi en leerrijk schooljaar.