3de graad Sociale en Technische Wetenschappen TSO

 

5de jaar

6de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Sociale wetenschappen
Integrale opdrachten
Bewegingsagogiek
Toegepaste informatica

2
1
2
3
1
2
4
3
5
5
5
1
-

2
1
2
3
1
2
4
3
5
5
5
1
1

 

34

35