3de graad Sportwetenschappen ASO

Een uitgebreide presentatie van deze studierichting kan u downloaden via de link onderaan.

 

 

5de jaar

6de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
Engels
Esthetica
Frans
Geschiedenis
Sport*
Nederlands
Vrije ruimte - project
Wiskunde

2
1
2
2
2
2
2
3
2
6
4
-
4

2
2
2
1
2
2
-
3
2
6
4
2
4

 

32

32

* Sport in Sportwetenschappen

  1 uur   atletiek
  1 uur   zwemmen
  1 uur   balspelen
  1 uur   ritmische en expressieve vorming
  1 uur   gymnastiek
  1 uur   omnisport