Helaas, onze school is volzet. (8 juni 2020)

volzet

Omwille van de reeds geregistreerde inschrijvingen en de verwachte herinschrijvingen van onze huidige leerlingen heeft onze school de maximum totaalcapaciteit van 1300 leerlingen overschreden. Bijgevolg is inschrijven niet meer mogelijk. Je kan nog wel registreren op de wachtlijst.

Na het uitreiken van de attesten maken onze huidige leerlingen hun keuze, al dan niet voor een herinschrijving. Indien daardoor opnieuw plaatsen beschikbaar worden in welbepaalde jaren of richtingen, contacteren wij de wachtlijst in chronologische volgorde.

Volg de laatste updates op deze pagina:

inschrijvingen