Het volledige schoolreglement kan je hieronder downloaden.

Schooluren:

ma – vrij : 08.40u – 11.30u en 12.30u – 15.20u

woe :  08.40u – 12.15u

De activiteiten beginnen stipt om:8.40u

Te laat komen werkt storend en daarenboven mist je kleuter een belangrijk deel van de dag: het onthaal! Laatkomers worden opgevolgd door de zorgcoördinator.

Afwezigheden kunnen gemeld worden aan het secretariaat op volgend e-mailadres  : secretariaatsavio@donboscogbd.be